Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

European Hammas / Dent Oy
LY 1105309-5
Hämeentie 58-60 d
00500 Helsinki
Tietosuojavastaava:
Sähköposti: [email protected]

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja käsittelyn oikeusperustat

Henkilötietojasi käsitellään pääasiassa hoidon suunnittelua, järjestämistä,
toteuttamista ja seurantaa varten, jotta saat parhaan mahdollisen hoidon. Lisäksi
tietojasi käytetään asiakasviestintään, asiakassuhteen ylläpitoon ja seurantaan,
laskutukseen sekä maksujen valvontaan ja keräämiseen. Tarvittaessa tietojasi
käytetään myös palvelutoiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä,
liiketoimintatilastoissa ja analyyseissä sekä luottotietojen todentamisessa. Lisäksi
henkilötietojasi käsitellään asiakaspalvelua ja markkinointia varten alla kuvatulla
tavalla.
Potilastiedoilla tarkoitetaan potilastietoja, tutkimusta ja muita henkilötietoja, jotka
syntyvät potilaanhoidon organisoinnissa, toteuttamisessa ja seurannassa.
Potilastietojen kerääminen perustuu lakisääteiseen velvoitteeseen, joka on asetettu
terveydenhuollon yksiköille (laki potilaiden asemasta ja oikeuksista, ns. Potilaslaki).
Muiden kuin potilastietojen osalta henkilötietojen kerääminen perustuu joko
sopimussuhteeseen, oikeutettuun etuun (kuten asiakassuhde tai suullisen
uutiskirjeen tilaaminen) tai ajanvarauksella, ennakkotietolomakkeella tai muulla
tavalla.

Esitietojen antaminen

Ensimmäisellä hoitokerralla sinua pyydetään täyttämään ennakkotietolomake, jossa
sinua pyydetään vastaamaan terveyttäsi koskeviin kysymyksiin. Alustavasti voit
myös kertoa meille varatun vierailun syyt ja kokamasi oireet. Hoidon suunnitteluun ja
toteuttamiseen tarvitaan edellytyksiä, ja ne tarkistetaan vähintään jokaisen
hoitojakson alussa.
Vastaanoton täytetyssä paperilomakkeessa olevat tiedot syötetään
hoitohenkilökunnan potilastietojärjestelmään AssisDentiin.

Markkinointioikeudet

Antaessasi esitietolomakkeessa oikeudet markkinointirekisteriin lisäämiseen
hyväksyt, että voimme lähettää sinulle markkinointitarkoituksessa sähköpostia
tarjouksistamme ja kampanjoista.

Tietojesi päivittäminen

Yhteystietojesi oikea -aikaisuus varmistetaan saapuessasi vastaanottoon. Oikeilla ja
ajantasaisilla yhteystiedoilla varmistamme, että terveystietosi eivät joudu vahingossa
vääriin käsiin. Voit myös pyytää tietojen päivittämistä itse, mikäli koet tarpeelliseksi
ennen seuraavaa käyntiäsi.

Potilastietojen käsittely

Potilastietojasi käsittelevät vain hoidon suunnitteluun, organisointiin, toteutukseen ja
seurantaan osallistuvat henkilöt. Terveydenhuollon ammattilaisilla ja muulla
henkilöstöllä on salassapitovelvollisuus kaikkien potilaan hoidon yhteydessä
saatujen tietojen osalta. Potilastietosi tallennetaan sähköisiin järjestelmiin, joihin
pääsevät käsiksi vain hoidon suunnitteluun, organisointiin, toteutukseen ja
seurantaan osallistuvat. Jokaisella potilastietoja sisältäviä tietojärjestelmiä
käyttävällä henkilöllä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Potilastietojen
tarkasteleminen, muuttaminen ja poistaminen jättää lokimerkinnän, jonka sinulla on
oikeus pyytää.

Tietoturva vastaanotollamme

Koko henkilökuntamme on koulutettu varmistamaan hyvä tietosuoja ja turvallisuus.
Koulutukseen osallistuminen on myös osa uuden työntekijän perehdyttämistä.
Koulutus lisää henkilöstön ymmärrystä tietosuojan ja turvallisuuden tärkeydestä sekä
käytännön toimenpiteitä potilaiden oikeuksien noudattamisen varmistamiseksi.
Virustorjuntaohjelmat päivittäisten töiden tietojärjestelmien ja työasemien
suojaamiseksi päivitetään säännöllisesti. Työasemat lukittuvat automaattisesti, kun
niitä ei käytetä, ja ne on suojattu salasanalla. Potilaiden sähköiset asiakirjat
säilytetään turvallisissa tietojärjestelmissä ja paperiasiakirjat lukituissa
säilytystiloissa.

Kotisivu

Käytämme verkkosivuillamme www.ehammas.fi evästeitä. Evästeet keräävät
käyttäjästä tietoa, kuten sivustolla vietetyn aikamäärän, selatut sivut ja kaupungin
josta käytät sivustoamme. Evästeiden tarkoituksena on tukea markkinointia, jota
voimme kohdentaa sivustolla vieraileville.
Kotisivuillamme voit tehdä maksuttoman hoitoarvion. Hoitoarviossa sinulta
pyydetään etu- ja sukunimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja kuvat hampaistasi.
Voit valita yhteydenottoon joko sähköpostin tai puhelinnumeron. Emme tallenna
antamiasi tietoja potilastietojärjestelmään, vaan käytämme niitä keskusteluun ja
suunnitteluun asiakkaan kanssa hoidon mahdollisesta kulusta. Lähettämällä
hoitoarvion et sitoudu mihinkään. Tietosi poistuvat kun asiakaskohtainen hoitoarvion
suunnittelu on saatu päätökseen.

Säilytysaika

Säilytämme tietojasi vain niin kauan kuin on tarpeen niiden tarkoitusten
täyttämiseksi, joita varten tiedot on kerätty sovellettavan lain mukaisesti.
Potilastietojen säilytysajat on säännelty lailla (sosiaali- ja terveysministeriön asetus
potilastietueista). Pääsääntöisesti potilastietojasi säilytetään 12 vuotta kuolemasi
jälkeen.
Asiakastietojasi säilytetään viisi vuotta viimeisimmän ajanvarauksesi tai
vastaanottokäyntisi jälkeen.

Lakisääteiset pyynnöt

Potilaslain 13 §: n mukaan potilastietosi voidaan luovuttaa esimerkiksi
tuomioistuimelle, muulle viranomaiselle tai yhteisölle, jolla on lakisääteinen oikeus
tutustua tietoihin (kuten poliisi ja vakuutusyhtiöt) tai tutkimuskäyttöön .

Tietojen siirto

Emme siirrä henkilötietojasi Suomen ulkopuolelle.

Oikeutesi

Tarkastusoikeus

Sinulla on oikeus tarkastaa tietosi.

Oikaisuoikeus

Sinulla on oikeus pyytää henkilötietojesi oikaisua.
Potilaskertomuksen historiatietoja voidaan oikaista vain, mikäli ne ovat virheellisiä.

Poisto-oikeus

Tietosuoja-asetuksen mukaan sinulla on tietyissä tilanteissa oikeus saada tietosi
poistettua.
Voit pyytää asiakastietojesi poistamista, kun sinulla ei ole voimassa olevaa
hoitosuunnitelmaa tai sen mukaisia varattuja aikoja eikä maksamattomia laskuja.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavastaavan toimistolle, jos sinusta tuntuu,
että henkilötietojesi oikeuksia ja vapauksia on loukattu.